జుట్టు రాలిపోకుండా ఉండాలంటే ఏ నూనె వాడాలి ? | How To Prevent Hair Fall